Basic -6M (honden tot 6 maanden)

Onze puppyklas kan je het best vergelijken met een kleuterklas. De jonge honden komen voor het eerst naar school en worden onmiddellijk geconfronteerd met soortgenootjes en andere grote honden (geleiders). Het zich thuis voelen tussen hun soortgenoten en andere geleiders is de basis van het socialisatieproces. Op een speelse manier wordt de puppy de basisbegrippen van het gehoorzaamheidsprogramma bij gebracht door de geleider, die op zijn beurt begeleid wordt door de instructeur. Spelen en positieve ervaringen opdoen zijn essentieel voor de goede opvoeding van de puppy...

 

A-klas (honden vanaf 6 maanden tot ....)

In de A-klas worden de hond en zijn geleider geconfronteerd met het eerste gedeelte van het gehoorzaamheidsprogramma. De hond is nu al een uit de kluiten gewassen puber en hij gedraagt zich ook zo. Geen gemakkelijke klus dus! Maar, geen paniek, alles komt dan ook letterlijk op zijn pootjes terecht. Om naar de B-klas over te mogen gaan moet een overgangsproef afgelegd worden. Deze wordt afgenomen door de hoofdinstructeur samen met de instructeur van de klas. De geleiders die slagen ontvangen een overgangsbrevet.

 

B-klas De eerste examens met glans afgelegd!

De hond en de baas gaan naar het eerste middelbaar. Nu wordt het serieus. Voor het eerst in het gehoorzaamheidsprogramma moet de hond naar zijn baasje luisteren op afstand. Om naar de C-klas over te gaan moet er een overgangsproef worden afgelegd. Onderdelen zijn o.a. ,volgen, anderhalve minuut blijven liggen op de plaats, voedsel weigeren, ....

De geleiders die slagen ontvangen een overgangsbrevet.

 

C-klas De laatste stap voor het eindexamen.

Hier wordt verwacht dat de hond het gehoorzaamheidsprogramma al behoorlijk onder de knie heeft: 2 minuten ter plaatse blijven, onderbreking, los langs de geleider volgen, .... Keurmeesters, erkend door de KKUSH, evalueren individueel elke geleider in deze proef ontvangt de geleider het nationaal brevet "Gehoorzaamheidsprogramma van sectie 4B" erkend door de KKUSH.

 

Recreanten

De hond en zijn geleider zijn afgestudeerd. De opleiding moet echter onderhouden worden. Het vriendelijk, maar consequent gedrag ten opzichte van de hond moet blijven. Bij onze kan je blijven komen trainen omdat je het zo leuk vindt voor het wedstrijd spelen, ofwel kom je gewoon voor de lol.

 

Wedstrijd-klas

De echte sportmensen blijven oefenen op perfectie In deze klas oefenen we het debutanten programma en leggen de lat steeds hoger.